Kapitel 3. Er måleroplysninger personoplysninger?

(Side 89 – 120)

i Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet