Kapitel 2. Afhandlingens metodiske valg

(Side 55 – 88)

i Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet