Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret (5. udg.)

Forfatter:
Caroline Heide-Jørgensen
Search for other papers by Caroline Heide-Jørgensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne femte udgave af Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer op opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 15. juni 2022.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid