Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret (5. udg.)

Ingen adgang

Denne femte udgave af Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer op opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 15. juni 2022.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst