Dansk og international køberet (6. udg.)

Forfattere:
Lars Hedegaard Kristensen
Search for other papers by Lars Hedegaard Kristensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Susanne Karstoft
Search for other papers by Susanne Karstoft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Torsten Iversen
Search for other papers by Torsten Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den foreliggende bog indeholder en fremstilling af dansk og international køberet, udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt retsvidenskabelig metode og praksis. Fremstillingen er opdateret med indarbejdelse af den nyeste retspraksis og litteratur samt med en gennemgang og analyse af købelovens nyeste regler om forbrugerkøb, bl.a. hvad angår aftaler vedrørende digitalt indhold og digitale tjenester.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid