Festskrift til Linda Nielsen (1. udg.)

Redaktører:
Caroline Heide-Jørgensen
Search for other papers by Caroline Heide-Jørgensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ingrid Lund-Andersen
Search for other papers by Ingrid Lund-Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jesper Lau Hansen
Search for other papers by Jesper Lau Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den 2. januar 2022 fyldte professor, dr.jur. Linda Nielsen 70 år. Det er svært at tro, hvis man ikke lige vidste det. Få har vel haft så vidtspændende og frugtbar en karriere som hun, og selvom Linda – heldigvis – fortsætter sit virke som professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, er den runde dag en oplagt anledning til at fejre Linda med dette festskrift med bidrag fra en lang række venner og kolleger, nye som gamle. Bidragene afspejler forhåbentlig den store spændvidde og nysgerrighed, der har karakteriseret Linda gennem hele hendes lange juridiske karriere.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid