Offentlighedsloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Mohammad Ahsan
Search for other papers by Mohammad Ahsan in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog indeholder en samlet og systematisk fremstilling af offentlighedsloven og er ajourført med de udtalelser om loven, der var afgivet pr. 1. august 2022 af Folketingets Ombudsmand. Bogen henvender sig til medarbejderne i den offentlige forvaltning - bl.a. kommuner, regioner, styrelser, direktorater og ministerier - der kan anvende bogen i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodninger, herunder få svar på komplicerede spørgsmål vedrørende forståelsen af offentlighedslovens bestemmelser.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid