Investeringsscreeningsloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Kristian Helge Straton-Andersen
Search for other papers by Kristian Helge Straton-Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Investeringsscreeningsloven regulerer udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler. Lovkommentaren behandler bl.a.: – Omfattede investorer (udenlandske personer, virksomheder og enheder); – Omfattede danske virksomheder og enheder; – Regulerede investeringer, herunder kontrol ved andremidler, særlige økonomiske aftaler og nystiftelser; – Pligtmæssige ansøgninger og frivillige anmeldelser, – Sagsbehandling, afgørelseskriterier og domstolsprøvelse; – Tilladelse, tilsagn, vilkår, påbud, forbud og afslag; – Afvikling, ugyldighed, ekspropriation og ophævelse af stemmeret

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid