Retssikkerhedsloven (1. udg.)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forfattere:
Søren Blæsbjerg
Search for other papers by Søren Blæsbjerg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hanne Hartoft
Search for other papers by Hanne Hartoft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
John Klausen
Search for other papers by John Klausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Trine Schultz
Search for other papers by Trine Schultz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv. Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022. Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid