Psykiatriloven - Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Ellen Margrethe Basse
Search for other papers by Ellen Margrethe Basse in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Knud Kristensen
Search for other papers by Knud Kristensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Psykiatriloven er den centrale lov i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien. Loven er fra 1989 og er siden blev ændret 22 gange. Denne kommentar behandler loven, som den er gældende per 1. december 2023. Kommentaren henvender sig til alle, der kommer i berøring med tvang i psykiatrien og bygger på et omfattende kildemateriale. Lovforarbejder med de mange ændringer, retspraksis, klagenævnspraksis, ombudsmandsberetninger og litteratur er inkluderet i kommentaren. Forfatterne er professor emerita, dr.jur. Ellen Margrethe Basse og cand.scient.pol. Knud Kristensen, som er tidligere mangeårig formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Forfatterne har derudover skrevet Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder udgivet af SIND.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid