Vand – Lovgivning (1. udg.)

Forfatter:
Ellen Margrethe Basse
Search for other papers by Ellen Margrethe Basse in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I bogen behandles de danske love, der har betydning for benyttelsen og beskyttelsen af vandet og beskyttelsen imod oversvømmelser – herunder med inddragelse af de EU’s direktiver, som har betydning for forståelsen og anvendelsen af lovgivningen. Bogen er opdateret til og med august 2022. Bogens målgruppe er de mange, der arbejder med vand. Det er bl.a. advokater, rådgivere og offentligt ansatte, der er involveret i planlægning og konkret sagsbehandling. Bogen kan også anvendes ved afvikling af kurser - herunder som lærebog.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid