Konkursskatteloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Mads Møller Mogensen
Search for other papers by Mads Møller Mogensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Poul Erik Lytken
Search for other papers by Poul Erik Lytken in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Konkursskatteloven blev indført ved lov nr. 359 af 6. juni 1991, og indeholder den skattemæssige regulering af fysiske personer og selskaber m.v., der er gået konkurs. I denne fagbog inddrages bl.a. forarbejder og praksis i forfatternes kommentarer til konkursskattelovens enkelte bestemmelser, ligesom forfatterne fremhæver de forpligtelser, som påhviler hhv. kurator og skyldneren, samt de faldgruber, som loven indeholder. ogens forfattere arbejder i skatteafdelingerne hos advokatfirmaerne Gorrissen Federspiel og Accura, men har også begge tidligere arbejdet i det relevante fagkontor i Skatteministeriet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid