Kapitel 22. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed (§§ 197 – 207)

(Side 371 – 382)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst