Kapitel 20. Almenfarlige forbrydelser (§§ 180 – 192 b)

(Side 301 – 360)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst