Kapitel 17. Falsk forklaring og falsk anklage (§§ 158 – 165)

(Side 227 – 258)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst