Kapitel 16. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. (§§ 144 – 157 b)

(Side 185 – 226)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst