Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. (§§ 119 – 132 b)

(Side 97 – 158)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst