Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)

Forfattere:
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lasse Lund Madsen
Search for other papers by Lasse Lund Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hanne Rahbæk
Search for other papers by Hanne Rahbæk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Røn
Search for other papers by Jens Røn in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgåen for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid