EUROPOL-aftalen og EUROJUST-aftalen (1. udg.)

Forfattere:
Jesper Hjortenberg
Search for other papers by Jesper Hjortenberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Henrik Stevnsborg
Search for other papers by Henrik Stevnsborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Europol er et EU-agentur med hjemsted i Haag. Europols hovedopgave er at støtte politiet i EU’s medlemsstater i deres bekæmpelse af grov kriminalitet. Eurojust, der ligeledes er et EU-agentur hjemmehørende i Haag, koordinerer efterforskning og retsforfølgning mellem EU-landenes myndigheder i forbindelse med bekæmpelsen af den grove kriminalitet. Danmark er på grund af retsforbeholdet hverken medlem af Europol eller Eurojust – men Danmark deltager ikke desto mindre i samarbejdet på særlige vilkår. Det retlige grundlag herfor er de aftaler, som Danmark har indgået med de to agenturer, og som kommenteres i denne bog.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid