Ligestillingslovene bind 2 (8. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Agnete L. Andersen
Search for other papers by Agnete L. Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ruth Nielsen
Search for other papers by Ruth Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kirsten Precht
Search for other papers by Kirsten Precht in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Christina D. Tvarnø
Search for other papers by Christina D. Tvarnø in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Ligestillingslovene bind 2, 8. udgave, beskriver og analyserer den omfattende praksis vedrørende ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som er en nyskabelse fra 2018. I august 2022 trådte nye regler om øremærket barsel i kraft. 8. udgave gennemgår de nye regler efter revideringen af barselsloven og ligebehandlingsloven. Bogen henvender sig til blandt andet domstole, advokater og andre interessenter.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid