Kapitel 2. Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen

(Side 33 – 62)

i Vedtægtsændringer i fonde (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst