Straffeprocessens katekismus (1. udg.)

Forfattere:
Trine Baumbach
Search for other papers by Trine Baumbach in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen – de vigtigste principper og regler. Bogen indledes med et kapitel om de principper, der gælder for hele straffeprocessen. Herefter behandles reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens behandling ved retten. Fremstillingen inddrager den nyeste retspraksis. Straffeprocessens katekismus giver på samme tid et overblik over de straffeprocessuelle regler og grundtræk, og samtidig en mere dybtgående behandling af en række vigtige problemstillinger. Bogen er primært skrevet til brug for jurastuderende, men universitetsforskere og praktikere kan utvivlsomt også få glæde af den. Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid