Kapitel 11. Håndhævelse af markedsføringsretlige bestemmelser

(Side 441 – 470)

i Dansk markedsret (6. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst