Kapitel 9. Markedsføringslovens bestemmelser

(Side 285 – 382)

i Dansk markedsret (6. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst