Kapitel 8. Dansk markedsføringslovgivning

(Side 243 – 284)

i Dansk markedsret (6. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst