Kapitel 7. Markedsføringsbegrebet og regulering af markedsføring

(Side 217 – 242)

i Dansk markedsret (6. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst