EU-konkurrenceretten (5. udg.)

– regulering af stat og marked

Forfattere:
Pernille Wegener Jessen
Search for other papers by Pernille Wegener Jessen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bent Ole Gram Mortensen
Search for other papers by Bent Ole Gram Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Michael Steinicke
Search for other papers by Michael Steinicke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Karsten Engsig Sørensen
Search for other papers by Karsten Engsig Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

EU-konkurrenceret belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. 5. udgave omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder inkl. de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb. Værket er opdateret bl.a. med omtale af en række nye retningslinjer, nye retsakter og over 100 nye domme og afgørelser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid