Lærebog om indkomstskat (19. udg.)

Forfattere:
Jane Bolander
Search for other papers by Jane Bolander in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Liselotte Madsen
Search for other papers by Liselotte Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anders Nørgaard Laursen
Search for other papers by Anders Nørgaard Laursen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Inge Langhave
Search for other papers by Inge Langhave in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

19. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl., men bogen kan med fordel også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i Skatteforvaltningen og andre praktikere. Blandt andet af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 18 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 20
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid