Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans B. Thomsen
Search for other papers by Hans B. Thomsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lise Brandi-Hansen
Search for other papers by Lise Brandi-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christina Ekmann
Search for other papers by Christina Ekmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Christian Vigh
Search for other papers by Christian Vigh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Med dette værk præsenterer forfatterne en ny og ajourført udgave af kommentaren til lov om kommunernes styrelse. Med 12 år siden sidste kommentar har der længe været behov for en ajourføring med de lovændringer og den nye praksis, som er kommet til siden da. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle på en række væsentlige punkter. Normalforretningsordenen for kommuner fra 1969 er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag. Yderligere er tilføjet de styrelsesretlige regler gældende for regionerne, ligesom de er forsynet med skrivelser fra ministeriet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid