Lov om Domstolsstyrelsen (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Bertil Frosell
Search for other papers by Bertil Frosell in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Niels Juhl
Search for other papers by Niels Juhl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christian Lundblad
Search for other papers by Christian Lundblad in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Inge de Neergaard
Search for other papers by Inge de Neergaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Gerd Sinding
Search for other papers by Gerd Sinding in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lov om Domstolsstyrelsen trådte i kraft i 1999. Loven skulle styrke domstolenes uafhængighed og markere deres stilling som den tredje statsmagt. Derfor fik Domstolsstyrelsen en særlig selvstændighed i forhold til justitsministeren. Styrelsens vigtigste opgave er at varetage domstolenes administrative og bevillingsmæssige forhold. Forfatterne til bogen er dommere og har alle i kortere eller længere perioder arbejdet med administrationen af domstolene. Med kommentaren vil forfatterne bidrage til forståelsen af, hvordan administrationen af domstolene fungerer i praksis, men kommentaren kommer også ind på de statsretlige perspektiver, som knytter sig til domstolsadministrationen. Endelig omfatter kommentaren nogle overvejelser, der har mere retspolitisk karakter.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid