Kapitel 8. Ikrafttræden m.v. (§§ 23 – 26)

(Side 349 – 354)

i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst