Kapitel 5. Andre bestemmelser (§ 20)

(Side 325 – 328)

i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst