Kapitel 3. Fortrydelsesret ved aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger (§§ 14 – 18)

(Side 299 – 316)

i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst