Fremtidsfuldmagt i personlige forhold (1. udg.)

Forfattere:
Lennart Lynge Andersen
Search for other papers by Lennart Lynge Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Svend Danielsen
Search for other papers by Svend Danielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen analyserer fremtidsfuldsmagtslovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold. Der peges på en række spørgsmål, der vanskeliggør den praktiske anvendelse af fremtidsfuldmagten. Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i betragtning ved den bebudede lovevaluering i 2022.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid