Kapitel 13. Behandling i udlandet

(Side 389 – 408)

i Sundhedsret (5. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst