Kapitel 1. Indledning

(Side 23 – 42)

i Sundhedsret (5. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst