EU-Retten (8. udg.)

Forfattere:
Karsten Engsig Sørensen
Search for other papers by Karsten Engsig Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Jens Hartig Danielsen
Search for other papers by Jens Hartig Danielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret. Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion til EU-retten, de to efterfølgende giver en grundig indføring i EU’s indre marked. Det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital realiseres dels gennem TEUFs bestemmelser, dels gennem harmonisering af national lovgivning. Bogen giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid