Kapitel 21. Voldtægtssagen i retten – de bevismæssige udfordringer i kontaktvoldtægtssager

(Side 487 – 510)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst