Kapitel 20. Forsvarsadvokatens rolle i voldtægtssager

(Side 465 – 486)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst