Kapitel 18. Anklagemyndighedens behandling af voldtægtssager

(Side 415 – 440)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst