Kapitel 13. Afhøring af sigtede – hvordan? Praktisk anvendelse af politiets informationssøgende afhøringsmetoder

(Side 295 – 322)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst