Kapitel 12. Afhøring af sigtede – hvorfor? Principper bag politiets afhøring af sigtede i voldtægtssager

(Side 273 – 294)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst