Kapitel 9. Politiets afhøring af forurettede i voldtægtssager: Afhøringens form og tilrettelæggelse

(Side 205 – 234)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst