Kapitel 7. Den retsmedicinske undersøgelse

(Side 157 – 174)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst