Kapitel 6. Sekundær viktimisering i voldtægtssager – det andet overgreb

(Side 137 – 154)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst