Kapitel 3. Hvorfor? Perspektiver på gerningspersonens motiv i voldtægtssagen

(Side 67 – 90)

i Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst