Modregning i løn

(Side 285 – 286)

i Bortvisning (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst