Funktionærlovens § 2 b

(Side 192 – 193)

i Bortvisning (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst