Kapitel 8. Den føderale forrang
(Side 223 – 246)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler