Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler

Forfatter:
Morten Fristrup Schou
Search for other papers by Morten Fristrup Schou in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid