Lærebog i Familieret (4. udg.)

Forfatter:
Caroline Adolphsen
Search for other papers by Caroline Adolphsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid